Happy Holidays

🎄💫 Festive Promotion from Dutchdeluxes! Participate and automatically stand a chance to win 5%, 10%, or 15% off Extraordinary Kitchenware! 🎁 Here's how: 

  1. Play "Which Extraordinary Kitchenware Suits You" and record your result. 
  1. Tap to record and hold the button to begin. 
  1. Did you get the discount? Share your outcome on Facebook before January 15, 2024 with #Dutchdeluxeshappyholidays or send a DM for a chance to win your personal discount code. 
  1. Winners will be announced by January 17, 2024. The discount code will be sent to winners via a DM and is directly redeemable in the webshop, www.dutchdeluxes.com, or a reseller near you. 

The discount code is valid until March 31, 2024. If you like this promotion and want your friends to have a chance, like and share this post or leave a comment! 👍 Check all our extraordinary kitchenware at www.dutchdeluxes.com 

Promotion valid until January 15, 2024. This promotion is initiated by Dutchdeluxes and is in no way sponsored, endorsed, or managed by Facebook. 

 #Dutchdeluxes #KitchenAccessories #Promotion #Discount #Giveaway #Holidays #ChristmasPromo #ExtraordinaryKitchenware #FacebookPromo 

  

Terms and Conditions for Facebook/Instagram Promotion

1. These terms and conditions apply to the Facebook/Instagram promotion - "Which Extraordinary Kitchenware Suits You," organized by Dutchdeluxes, located in Bocholt (Belgium). All participants in this promotion are bound by the provisions of these terms and conditions. By participating in the promotion, the participant agrees to these terms and conditions. It is crucial to note that this promotion is an initiative of Dutchdeluxes and is in no way sponsored, endorsed, or administered by Facebook.

2. Participation in the promotion is free. Participation occurs when you share your result with #Dutchdeluxes or send a DM with the requested details. From that moment, you stand a chance to win.

3. Each participant can win a maximum of once.

4. Participants are obligated to provide correct, current, and complete information when participating in a contest or giveaway.

5. Participants must adhere to the Social Media Advertising Code.

6. The duration of the promotion is indicated in the description of the giveaway.

7. To participate, a participant must be at least 16 years old. All other participants are excluded from participation.

8. The selection of the winner is done randomly and impartially.

9. Winners will be personally informed via a DM on the social media channel through which they participated within 5 working days after the promotion closes.

10. Dutchdeluxes may, at its discretion and without prior notice, change or modify these terms and conditions during the promotion period, or modify the promotion without giving a reason unless it leads to a disadvantage for the participant.

11. There will be no correspondence about the results.

12. Prizes are not exchangeable for cash or other goods.

13. Personal data obtained in the context of giveaways will be used by Dutchdeluxes for the giveaway and will not be provided to third parties. For more information, refer to our privacy statement: https://www.dutchdeluxes.com/privacy-policy.

14. In cases not covered by these terms, a decision will be made by Dutchdeluxes.

15. Dutchdeluxes conducts its promotions in accordance with the Code of Conduct for Promotional Games of Chance from January 1, 2014.

16. Belgian law applies to these terms.

17. Participants who do not meet the above conditions may be excluded from participation.

18. For questions and/or complaints, contact Dutchdeluxes, Dorpsstraat 77, 3950 Bocholt, Belgium, +31 40 2118264, email: info@dutchdeluxes.com. You will receive a response by email within 14 calendar days after receipt.

 

Actievoorwaarden en spelregels Facebook/Instagram actie.

1. "Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook/Instagram-actie – “Which Extraordinary kitchenware Suits you”, wat wordt georganiseerd door Dutchdeluxes, gevestigd in Bocholt (België). Alle deelnemers aan deze actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Het is van cruciaal belang op te merken dat deze promotie een initiatief is van Dutchdeluxes en op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd wordt door Facebook.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jouw resultaat met #Dutchdeluxes hebt gedeeld of een DM hebt gestuurd met de gevraagde gegevens. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer winnen.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een DM op het social mediakanaal waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Dutchdeluxes kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Dutchdeluxes voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. We verwijzen voor meer informatie naar onze privacy statement: https://www.dutchdeluxes.com/privacy-

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Dutchdeluxes.

15. Dutchdeluxes handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

16. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Dutchdeluxes, Dorpsstraat 77, 3950 Bocholt, België, +31 40 2118264 e-mail: info@dutchdeluxes.com. Je ontvangt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

 

How to proceed?

If we can fix it:

Pack your cleaned item.
Prepare your item for shipping.
Drop it at your nearest postage point. Your damaged item will be fixed by expert hands at our Dutch repair center. Repaired items are returned within 4 - 8 weeks.

If not:
Some things can’t be fixed. But we will make sure to recycle it and reuse the wood if possible.

For evaluation

Go to our contact page to register your repair